APAP NOC 50 tabl.

22,98 

Opis

Nazwa: Apap NocPostać: tabl.powl.Dawka: 0,5g+0,025gOpakowanie: 50 tabl. (słoik)Skład:1 tabletka powlekana zawiera jako substancje czynne:500 mg paracetamolu (Paracetamolum) i 25 mg difenhydraminy chlorowodorku (Diphenhydramini hydrochloridum).Wskazania:Krótkotrwałe leczenie bólu w tym: bólu głowy, bóle kostno-stawowe, bóle mięśni, bóle zębów, bóle menstruacyjne, nerwobóle, bóle związane z przeziębieniem i grypą, powodującego trudnościw zasypianiu.Przeciwwskazania:- Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.- Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.- Wirusowe zapalenie wątroby.- Stosowanie inhibitorów MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu.- Jaskra.- Rozrost gruczołu krokowego.- Porfiria.- Astma oskrzelowa w fazie zaostrzenia.- Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.Działania niepożądane:Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana w następujący sposób:Bardzo często (≥1/10)Często (≥1/100 to < 1/10)Niezbyt często (≥1/1,000 to < 1/100)Rzadko (≥1/10,000 to < 1/1,000)Bardzo rzadko (< 1/10,000)Częstość nieznana (brak możliwości oceny na podstawie dostępnych danych).W obrębie każdej grupy działania niepożądane przedstawiono według zmniejszającej się ciężkości objawów. Paracetamol Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Bardzo rzadko: niedokrwistość, zahamowanie czynności szpiku kostnego, małopłytkowość, agranulocytoza, leukopenia, neutropenia; Zaburzenia układu immunologicznego: Rzadko: reakcje nadwrażliwości, tj. pokrzywka, rumień, wysypka (w tym uogólniona), obrzęki;Bardzo rzadko: obrzęk krtani, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny, zespół Stevens – Johnsona (pęcherzowy rumień wielopostaciowy), toksyczna nekroliza naskórka; Zaburzenia układu nerwowego: Bardzo rzadko: zawroty głowy; Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Bardzo rzadko: skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne; Zaburzenia żołądka i jelit: Rzadko: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, zaburzenia trawienia;Bardzo rzadko: krwotok, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki; Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Bardzo rzadko: ostre uszkodzenie wątroby występujące najczęściej w wyniku przedawkowania, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:Rzadko: świąd, pocenie się;Bardzo rzadko: plamica barwnikowa; Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Bardzo rzadko: martwica brodawek nerkowych podczas długotrwałego stosowania; nefropatie, tubulopatie. Difenhydraminy chlorowodorek Zaburzenia układu immunologicznego: Rzadko: reakcje nadwrażliwości tj. wysypka, pokrzywka, obrzęki, obrzęk naczynioruchowy; Zaburzenia psychiczne: Rzadko: dezorientacja, niepokój; Zaburzenia układu nerwowego: Często: senność, zaburzenia uwagi, zawroty głowy; Zaburzenia oka: Rzadko: niewyraźne widzenie; Zaburzenia serca: Rzadko: tachykardia, arytmia; Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Często: suchość błon śluzowych jamy ustnej, gardła i nosa; Zaburzenia żołądka i jelit: Rzadko: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty; Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Rzadko: zatrzymanie moczu.Interakcje:Produktu leczniczego APAP Noc nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (warfaryny, kumaryny). Może nasilać działanie środków działających depresyjnie na OUN, takich jak leki nasenne, anksjolityki i leki przeciwbólowe z grupy opioidów. Może nasilać działanie i zwiększać toksyczność leków neuroleptycznych (haloperydol i inne pochodne butyrofenonu), leków przeciwdepresyjnych (fluoksetyna, paroksetyna, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), leków przeciwdrgawkowych (fenytoina, karbamazepina, fenobarbital), a także innych leków hamujących aktywność cytochromu P4502D6, w tym ryfampicyny.Podawanie paracetamolu w skojarzeniu z chloramfenikolem może powodować zwiększenie stężenia chloramfenikolu w osoczu.Dawkowanie: Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 lub 2 tabletki na 30 minut przed snem.Pacjenci nie powinni stosować leku dłużej niż 7 dni bez porozumienia z lekarzem.Środki ostrożności:Stosowanie produktu leczniczego przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu oraz głodzone stwarza ryzyko uszkodzenia wątroby. Ostrożnie stosować u osób z niewydolnością nerek, zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem tętniczym, padaczką, myasthenia gravis, nadczynnością gruczołu tarczowego, zwężeniem odźwiernika oraz u osób w podeszłym wieku.W czasie przyjmowania nie wolno pić alkoholu.Produkt leczniczy należy stosować wyłącznie przed snem.Prowadzenie pojazdów:W czasie stosowania produktu leczniczego nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.Przedawkowanie:Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie produktu leczniczego może spowodować w ciągu kilku – kilkunastu godzin objawy takie, jak: nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo, że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką.W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub więcej trzeba sprowokować wymioty, jeśli od zażycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina i skontaktować się natychmiastz lekarzem. Warto podać 60-100 g węgla aktywowanego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą. Oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie stężenia paracetamolu we krwi. Wartość stężenia wstosunku do czasu, jaki upłynął od zażycia paracetamolu, jest ważną wskazówką, czy i jak intensywnie prowadzić leczenie odtrutkami. Jeśli takie oznaczenie jest niewykonalne, a prawdopodobna dawka paracetamolu była duża, należy wdrożyć bardzo intensywne leczenie odtrutkami: co najmniej należy podać 2,5 g metioniny i kontynuować (już w szpitalu) leczenie acetylocysteiną i (lub) metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 godzinach od zatrucia, zaś prawdopodobnie są nadal wartościowe po 24 godzinach. Leczenie zatrucia paracetamolem musi odbywać się w szpitalu, w warunkach intensywnej terapii.W przypadku difenhydraminy działania toksyczne mogą wystąpić po podaniu dawki większej niż 25 mg substancji /kg masy ciała (1 tabletka zawiera 25 mg).Objawy przedawkowania difenhydraminy to: senność, bardzo wysoka gorączka i objawy antycholinergiczne. W razie masywnego przedawkowania mogą wystąpić śpiączka i zapaść sercowo – naczyniowa. Należy spowodować opróżnienie żołądka, zaś w przypadku ostrego przedawkowania podać węgiel aktywny.W celu odwrócenia ciężkich objawów antycholinergicznych może być skuteczne dożylne podanie fizostygminy.Ciąża:Produktu leczniczego Apap Noc nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

jak wysokie ob powinno niepokoić, olej konopny czechy apteka, katar alergiczny jak wygląda, megastril, ból stawów covid, jadłospis dla cukrzyka, czas protrombinowy, nebu-dose isotonic, bardzo tłusta cera, witaminy adek dla dorosłych, glukoza do krzywej cukrowej

yyyyy

APAP NOC 50 tabl.
Przewiń na górę